Het Zeeuwse Scheidingshuis respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

-Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;

-Het communiceren met onze relaties;

-Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

 

Het gebruik van de website www.hetzeeuwsescheidingshuis.nl

Het Zeeuwse Scheidingshuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen c.q. deelnemers die namens Het Zeeuwse Scheidingshuis van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Als u het contactformulier op onze website (www.hetzeeuwsescheidingshuis.nl) invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts aan de verschillende deelnemers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om nader door hen geïnformeerd en/of geadviseerd te worden.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent klant van een of meerdere deelnemers. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens zij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
 

 1. U mag de individuele deelnemers altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die zij van u hebben. Dit overzicht verstrekken zij u kosteloos.
   
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u de betreffende deelnemer / dienstverlener om een correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
   
 3. Indien u niet langer wilt dat wij (de betreffende deelnemer / dienstverlener) bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van Het Zeeuwse Scheidingshuis die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
   
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons (de betreffende deelnemer / dienstverlener) dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij (de betreffende deelnemer / dienstverlener) zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
   
 6. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij (de betreffende deelnemer / dienstverlener) u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

>> Privacyverklaring