Als je Het Zeeuwse Scheidingshuis ingeschakeld hebt voor hulp bij een echtscheiding (of juist om beëindiging van de relatie te voorkomen) kun je met diverse dienstverleners te maken krijgen. En als je wilt kunnen we je ook helpen bij nazorg. Want ook als de relatie of het huwelijk behouden kan worden is het mogelijk dat je financiële, geestelijke of mentale nazorg nodig hebt.

 

Hierbij is het dan in het belang van beide partners dat ze voor korte of langere termijn ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat de nieuw ingeslagen weg ook echt een succes wordt. Maar ook als een echtscheiding of beëindiging van de relatie wel wordt doorgezet blijkt dat mentale ondersteuning vaak van grote toegevoegde waarde is. 

 

De deelnemers van Het Zeeuwse Scheidingshuis kunnen je deze nazorg bieden als dat nodig zou zijn. Informeer ernaar als je in contact komt met een dienstverlener. Naar verwachting zal de deelnemer die nazorg biedt dit ook zelf benoemen. Uiteraard is nazorg geen standaard traject: het is alleen van toepassing als je daar zelf behoefte aan hebt.

>> Nazorg